Процес рецензування

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рукопис, отриманий редакцією для рецензування, розглядається конфіденційно. Забороняється передавати його третім особам, що не мають на те відповідних повноважень від редакції.

Здійснюється внутрішнє і зовнішнє рецензування рукопису. На першому етапі (внутрішньому) – стаття розглядається експертами зі складу членів редакційної колегії журналу. На другому етапі – редколегія ініціює проведення незалежного (зовнішнього) рецензування рукопису авторитетним вченим у відповідній галузі науки. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Рецензування проводиться конфіденційно – за принципами double-blind рецензування (двостороннє „сліпе” рецензування: автор і рецензент не знають один про одного). Контакти між автором та рецензентами відбуваються через відповідального секретаря збірника. На прохання рецензента й за погодженням з робочою групою Редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).

Після отримання рецензій стаття відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання (в цьому випадку датою надходження статті до редакції вважається дата отримання редакцією остаточного тексту). Повернення редакцією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією.

Остаточний висновок щодо включення рукопису у черговий номер журналу вирішується колективним рішенням редколегії. Їй належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в Журнал з метою її публікації. Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, необхідності доопрацювання або її відхилення доводиться редакцією до відома автора (співавторів, правовласників) не пізніше 30 календарних днів з моменту її прийняття. Рішення редколегії є остаточним.