Етичні зобов'язання авторів

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ
Автори зобов’язуються повідомляти редакцію про джерела фінансування їх публікації, а також внесок науково-дослідних установ, товариств та інших організацій у проведення дослідження. Також надається інформація про будь-які гранти, отримані на підтримку науково-дослідної роботи. Будь-які подяки наводяться наприкінці статті. Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді. Надіслані матеріали проходять перевірку на плагіат, підставне та гостьове авторство. Автори опублікованих статей несуть повну відповідальність за оригінальність та авторську автентичність опублікованих творів і захищеність прав інтелектуальної власності на твір, за підбір і точність наведених фактів, цифр, цитат, географічних назв, власних імен людей, повноту і достовірність наведених матеріалів, посилань на літературні джерела та інших відомостей. Редакційна колегія журналу може не поділяти думку авторів та не несе відповідальності за зміст статей.

Усі питання з видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не вирішуються цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).