Прогнозування розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України

  • Григорій Денисик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Олександр Лаврук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Анотація

На основі попереднього досвіду розроблено прогноз розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України. Зазначено, що формування долинно-річкових ландшафтів і ландшафтно-технічних систем проходить під дією натурального та антропогенного чинників. Їх сукупна дія перешкоджає ландшафтно-технічному прогнозу. Разом з тим, він є можливим завдяки врахуванню перспективних планів гідроенергетичного розвитку, водного, земельного або транспортного господарювання. Акцентовано увагу на тому, що навіть найточніше прогнозування розвитку системою «перекреслюється» набуттям нею властивості емерджентності. Аналіз надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах світу показує, що у долинно-річкових ландшафтно-технічних системах Правобережної України також є ризики виникнення негативних природних процесів і явищ. Враховуючи історію розвитку та сучасний стан антропогенних ландшафтів Правобережної України, автори пропонують спробу прогнозу змін долинно-річкових ландшафтно-технічних систем на найближчі 10–15 років. Зазначено, що в долинах великих річок більшість долинно-річкових ландшафтно-технічних систем будуть утримувати на стадії функціонування. У долинах середніх і малих річок системи розвиватимуться у двох напрямах: перехід з стадії функціонування до стадії «руйнування» та перехід від стадії «руйнування» до стадії функціонування геокомпонентної системи. Зроблено висновок про те, що розроблену карту ландшафтно-технічного прогнозу розвитку долинно-річкових ландшафтно-технічних систем Правобережної України варто використовувати у діяльності блоків управління. Контролюючи ділянки річкових долин з можливим проявом негативних природних процесів і явищ, можна запобігти їх виникненню та заощадити значні кошти на ліквідацію наслідків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-12-13