Клімат Покутсько-Буковинських Карпат і Передкарпаття у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Анотація

Виявлено особливості клімату Покутсько-Буковинських Карпат, Передкарпаття та суміжних регіонів у ХІХ ст. на основі архівних даних метеорологічних спостережень на теренах Галичини і Буковини та палеокліматичних реконструкцій Східних Карпат. На базі укладених гомогенізованих точкових даних середніх багаторічних температур повітря і атмосферних опадів місяців та за рік здійснено просторові інтерполяції для регіону із застосуванням універсального крігінгу.

У другій половині ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. середні багаторічні температури коливались від +3,5 – +4 °С на крайньому південному заході до +8 °С на півночі і північному сході; їх розподіл відповідав орієнтації гірської споруди. У просторовому розподілі середніх температур повітря виявлені інверсійні риси долин і внутрішніх низькогір’їв, особливо у літні місяці. Визначено, що упродовж досліджуваного часу кількість атмосферних опадів за рік змінювалась від 550 мм у долині р. Прут до 1100 мм у середньогір’ї. У сухі місяці осені та весни окреслюються плювіометрічні депресії у Путильському низькогір’ї.

Здійснено порівняння просторово-часового розподілу температур повітря та атмосферних опадів на межі ХІХ–ХХ ст. і ХХ–ХХІ ст. Просторово-часові патерни клімату другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. відповідають сучасному клімату Покутсько-Буковинських Карпат і суміжних територій. Відмінності температурного режиму обох часових зрізів помітні у значеннях температур, особливо у літні місяці. Поля опадів двох часових зрізів відрізняються рисунком, але не значеннями, що пов’язано з переважанням долинних метеостанцій у ХІХ ст.

Ключові слова: Покутсько-Буковинські Карпати, клімат, ХІХ ст., атмосферні опади, середні місячні температури повітря.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гродзинський, М.Д. (2005). Пізнання ландшафту: місце і простір : монографія (Том 2). Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». [Hrodzynskyi, M.D. (2005). Piznannia landshaftu: mistse i prostir : monohrafiia (Tom 2). Kyiv : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet».]

Киналь, О.В., Холявчук, Д.І. (2018). Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців). Фізична географія та геоморфологія, 2(90), Частина 1, 91-96. [Kynal, O.V., Kholiavchuk, D.I. (2018). Bezdoshchovi periody u rehioni Bukovynskoho Peredkarpattia (na prykladi Chernivtsiv). Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 2(90), Chastyna 1, 91-96.].

Киналь, О., Крогулець, Е. (2009). Гідрокліматичні особливості зволоження територій. Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В.С. [Kynal, O., Krohulets, E. (2009). Hidroklimatychni osoblyvosti zvolozhennia terytorii. Kamianets-Podilskyi : PP Moshynskyi V.S.]

Киналь, О. Крогулець, Е., & Грущинський, Т. (2011). Моделювання природних систем (Том І). Камянець-Подільський : ПП Мошинський В.С. [Kynal, O. Krohulets, E., & Hrushchynskyi, T. (2011). Modeliuvannia pryrodnykh system (Tom I). Kamianets-Podilskyi : PP Moshynskyi V.S.]

Adler, C., Wester, P., Bhatt, I., Huggel, C., Insarov, G.E., Morecroft, M.D., Muccione, V., & Prakash, A. (2022). Cross-Chapter Paper 5: Mountains. In Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Tignor, M., Poloczanska, E.S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., Rama, B. Eds. (pp. 2273-2318), United Kingdom and New York : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.022

Alth, T. (1875). Klimatologie von Czernowitz. Czernowitz : Eckhardt.

Cheval, S., Birsan, M.V., & Dumitrescu, A. (2014). Climate variability in the Carpathian Mountains Region over 1961–2010. Global and Planetary Change, 118, 85-96. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.04.005

Conrad, V. (1917). Klimatographie der Bukowina. Wien : Gerold & Co.

Guo, Q., Zhang, M., Yang, X., & Zheng, M. (2018). Spatial interpolation of monthly mean temperatures based on Cokriging method. Advances in Intelligent Systems and Computing, 506–513. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02116-0_59

Jahrbücher der K.K. (1851…1911). Central – Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Officielle Publication. Jahrgang 1880–1911. Wien, Neue Folge XVIII.

Kern, Z., Németh, A., Horoszné Gulyás, M., Popa, I., Levanič, T., & Hatvani, I.G. (2016). Natural proxy records of temperature- and hydroclimate variability with annual resolution from the Northern Balkan–Carpathian region for the past millennium – Review & recalibration. Quaternary International, 415, 109-125. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.01.012

Kholiavchuk, D., Cebulska, M. (2019). The highest monthly precipitation in the area of the Ukrainian and the Polish Carpathian Mountains in the period from 1984 to 2013. Theoretical and Applied Climatology, 138(3):1615–1628. https://doi.org/10.1007/s00704-019-02910-z

Kynal, O., Kholiavchuk, D. (2016). Climate variability in the mountain river valleys of the Ukrainian Сarpathians. Quaternary International, 415, 154-163. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.053

Micu, D.M., Dumitrescu, A., Cheval, S., & Birsan, M.-V. (2015). Climate of the Romanian Carpathians: Variability and Trends. Springer.

Micu, D.M., Dumitrescu, A., Cheval, S., Nita, I.A., & Birsan, M.V. (2020). Temperature changes and elevation‐warming relationships in the Carpathian Mountains. International Journal of Climatology, 41(3), 2154-2172. https://doi.org/10.1002/joc.6952

Myhre, G., Shindell, D., Bréon, F.-M., Collins, W., Fuglestvedt, J., Huang, J., Koch, D., Lamarque, J.-F., Lee, D., Mendoza, B., Nakajima, T., Robock, A., Stephens, G., Takemura, T., & Zhang, H. (2013). Anthropogenic and natural radiative forcing. In Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Stocker, T.F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S.K., Doschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., & Midgley, P.M. Eds. (pp. 659-740), United Kingdom and New York : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.018

Pellicone, G., Caloiero, T., Modica, G.D., & Guagliardi, I. (2018). Application of several spatial interpolation techniques to monthly rainfall data in the Calabria region (southern Italy). International Journal of Climatology, 38, 3651-3666. https://doi.org/10.1002/joc.5525

Popa, I., Bouriaud, O. (2014). Reconstruction of summer temperatures in eastern Carpathian Mountains (Rodna MTS, Romania) back to AD 1460 from tree-rings. International Journal of Climatology, 34(3), 871-880. https://doi.org/10.1002/joc.3730

Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Adams, H. … Zaiton Ibrahim, Z. (2022). Technical Summary. In Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Pörtner, H.-O., Roberts, D.C., Tignor, M., Poloczanska, E.S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., Rama, B. Eds. (pp. 37-118). United Kingdom and New York : Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844.002

Roibu, C.-C., Nagavciuc, V., Ionita, M., Popa, I., Horodnic, S.-A., Mursa, A., & Büntgen, U. (2022). A tree ring-based hydroclimate reconstruction for Eastern Europe reveals large-scale teleconnection patterns. Climate Dynamics, 59(9-10), 2979-2994. https://doi.org/10.1007/s00382-022-06255-8

Szalai, S., Auer, I., Hiebl, J., Milkovich, J., Radim, T. Stepanek, P., Zahradnicek, P., Bihari, Z., Lakatos, M., Szentimrey, T., Limanowka, D., Kilar, P., Cheval, S., Deak, Gy., Mihic, D., Antolovic, I., Mihajlovic, V., Nejedlik, P., Stastny, P., Mikulova, K., Nabyvanets, I., Skyryk, O., Krakovskaya, S., Vogt, J., Antofie, T., & Spinoni, J. (2013). Climate of the Greater Carpathian Region. Final Technical Report.

Trabert, W. (1901). Isothermen von Osterreich. Denkschrift der Kaiserliechen Akademie der Wissenschaften, 73, 347-461

Twardosz, R, Cebulska, M. (2020). Temporal variability of the highest and the lowest monthly precipitation totals in the Polish Carpathian Mountains (1881–2018). Theoretical and Applied Climatology, 140, 327-341. https://doi.org/10.1007/s00704-019-03079-1

Wachlowski, A. (1886). Zur Klimatologie von Czernowitz. Czernowitz : Eckhardt.

Walanus, A., Twardosz, R., Cebulska, M., & Płachta, A. (2022). In search of periodicity in the annual precipitation in Europe (1881–2020). Water, 14(13),2026. https://doi.org/10.3390/w14132026

Опубліковано
2023-01-03