Моніторинг горизонтальних зміщень русла річки Прут з використанням геоінформаційних технологій

  • Антон Мельник Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: звивистість русла, горизонтальні зміщення, топографічна карта.

Анотація

Сучасна недостатня кількість діючих гідрологічних постів, зниження можливостей проведення польових досліджень, погіршення якості та недоступність гідрометеорологічної, картографічної інформації, а для більшості водних об’єктів просто відсутність даних призводить до неможливості комплексного гідролого-морфологічного дослідження басейну річки та оцінки інтенсивності руслових змін зокрема. В роботі проведено дослідження горизонтальних зміщень русла річки Прут в межах міста Чернівці за допомогою топографічних карт різного масштабного ряду, більше ніж за 160 річний період спостережень. Встановлено суттєві відмінності, щодо самої звивистості русла так і особливостей його розмірів і форми. Найбільший показник звивистості русла спостерігався в середині ХХ століття і становив - 1,33 і зменшився до 1,12 станом на 2016 р.

Посилання

Burshtynska, Kh. V., Tretiak, S. K., Halochkin, M. K. (2017). Doslidzhennia horyzontalnykh zmishchen chastyny richky Dnister z vykorystanniam danykh DZZ ta HIS-tekhnolohii. Heodynamika, 2, 14–24.
Mykhnovych, A. V. (2004). Ekoloho-heomorfolohichni doslidzhennia verkhnoi chastyny stochyshcha Dnistra z vykorystanniam HIS-tekhnolohii (Kandydatska dysertatsiia). Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv.
Tretiak, S. K. (2018). Monitorynh planovykh zmishchen rusel pravoberezhnykh prytok richky Dnister. Cuchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva, II (36), 77-86.
Iushchenko, Yu. S. (2005). Heohidromorfolohichni zakonomirnosti rozvytku rusel. Chernivtsi: Ruta.
Опубліковано
2020-10-02