Проблеми надання туристичних послуг інклюзивним туристам з «синдромом війни»

  • Наталія Бєлоусова Національний авіаційний університет, м. Київ
  • Ольга Любіцева Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Ключові слова: Ключові слова: реабілітаційна допомога, інклюзивні туристи, «військовий синдром», суспільство, інклюзивна група

Анотація

Висвітлена проблема надання реабілітаційної допомоги за рахунок туристичних послуг, де туризм розглядається як найбільш універсальний засіб відпочинку, рекреації, оздоровлення людей. В українському суспільстві можна класифікувати три основні групи інклюзивних туристів: соціальна група (пенсіонери, багатодітні сім`ї, мало захищені соціальні верстви населення, чорнобильці та ін.), група людей з інвалідністю (з різними нозологіями та групою інвалідності) та група з «синдромом війни», яка з`явилась внаслідок військових дій на сході України (військовослужбовці, переселенці, афганці та військові - ветерани інших війн). Визначено основні чинники, причини збільшення кількості людей з «синдромом війни», описаний характер агресії за методом Бассa-Даркі. Запропонована модель реабілітаційної допомоги, яка включає основні форми надання реабілітаційних послуг. Актуальними стали туристичні маршрути, розроблені спеціально для інклюзивних туристів: людей з низьким соціальним рівнем життя, нестабільними соціальними доходами, пенсіонерів, людей з інвалідністю та ін., які за підтримки держави можуть користуватись послугами туристичних агенцій. Проаналізовано готовність туристичних агентств надавати професійні туристичні послуги людям з включенням.

Посилання

Bіelousova N.V. (2018) Inclusive tourism in the system of rehabilitation geography: from theory to practice: monograph / N.V. Belousova. - K .: TALKOM, - 344 p.: tab., Diagrams, photos.
Children of War: the study of childhood problems in Ukraine under conditions of military aggression. URL. - [Electronic resource]. - Access mode: http://uire.org.ua/doslidzhennya/1738/
Panchenko O. (2018). Psychological support of families who have been stressed. Psychosocial support for war traumas: international experience and Ukrainian realities / O. Panchenko, O. Simonenko: collection of materials, reports of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Mariupol, February 28, 2018 - Mariupol: DonSUU, - p. 134-138.
Trebin M.P. (2015). Wars in the history of mankind and their consequences: lessons for Ukraine / M.P.Trebin. Bulletin of the University of Lviv. A series of philosopher-political scientist. studio. - Vip. 6. P. 89–98.
Shumkov G.E. (1914). The mental state of the soldiers after the battle / G.E. Shumkov: Military compilation. - № 11. - P. 68–76.
Ushakov K.G. (1973). Child psychiatry / K.G. Ushakov. - M.: Medicine. -387 p.
International Diploma Monitoring Center. Latest IDP numbers bycountry. [Electronic resource]. - Access mode: http://www.internal-displacement.org/databas
Опубліковано
2020-08-27