Туристична активність населення Чернівецької області за період 2005-2018 років

  • Володимир Костащук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Галина Ходан Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: туристична активність населення, внутрішній туризм, закордонний туризм, соціально-економічні чинники розвитку туризму.

Анотація

Розкрито туристичну активність населення Чернівецької області, як важливий показник розвитку туристичної галузі. Пропонується визначати її як відношення чисельності внутрішніх та закордонних туристів до загальної чисельності населення регіону. Проаналізовано особливості її зміни протягом 2005-2018 років та визначено вплив соціально-економічних чинників і процесів на туристичну активність населення.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Anipko N. (2010) Suchasny`j stan rekreacijno-tury`sty`chnogo vy`kory`stannya seredn`ovichny`x zamkiv ta fortecz` Karpato-Podil`s`kogo regionu Ukrayiny`. Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo pedagogichnogo universy`tetu. Vy`p. 28. – Ser. Geografiya. – S. 120-125.

Bespalyuk X.M., Yaky`miv X.I.(2016) Doslidzhennya tury`sty`chnoyi akty`vnosti studentiv. Materialy` IV Mizhnarodnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi "Innovaciyi v upravlinni asorty`mentom, yakistyu ta bezpekoyu tovariv i poslug" (m. L`viv, 24 ly`stopada 2016 r.) L`viv: Rastr-7, 2016. - S.300-303.

Buchko, Zh. (2014). Transkordonny`j tury`zm u konteksti yevrointegraciyi Ukrayiny`. Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu: zbirny`k naukovy`x pracz`. Geografiya, Vy`p. 744-745, S.109-111.

Galasyuk S. S. (2013) Tury`sty`chna akty`vnist` na ry`nku likuval`no-ozdorovchy`x poslug Odes`kogo regionu. Nastoyashhy` y`zsledovany`ya y` razvy`ty`e – 2013: Matery`aly` za mezhdunar. Nauchna prakty`chna konf. – Sofy`ya: Byal Grad-BG OOD. Tom 8. S. 48-52

Gorina G.O. (2015) Rol` tury`sty`chnoyi galuzi u pidvy`shhenni zajnyatosti naselennya. Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`. My`kolayivs`ky`j nacional`ny`j universy`tet imeni V.O. Suxomly`ns`kogo Vy`p.4 2015 rik S.133-135

Kilins`ka K. (2010) Rekreacijno-tury`sty`chna pry`rodno-gospodars`ka riznomanitnist` Karpato-Podil`s`kogo regionu Ukrayiny`. Geografichni aspekty` rozvy`tku tury`zmu na pry`kladi Ukrayiny` ta Pol`shhi.

Kilins`ka K.J., Andrusyak N.S. (2018) Parky` – pam'yatky` sadovo-parkovogo my`stecztva: prostorova organizaciya ta rekreacijno-tury`sty`chna ocinka (na pry`kladi tery`toriyi Chernivecz`koyi oblasti). Chernivci: Chernivecz`ky`j nacz. un-t.

K.Kilins`ka, N.Anipko, N.Andrusyak, N.Konovalova ta in (2010) Teorety`chni ta pry`kladni aspekty` rekreacijnogo pry`rodokory`stuvannya v Ukrayini: monografiya. vidp. red. K.J.Kilins`ka – Chernivci: Chernivecz`ky`j nacz. un-t. 248 s.

Kilins`ka, K., Kostashсhuk, V. (2014). Rozvy`tok mizhnarodnogo tury`zmu v Chernivecz`kij oblasti na pochatku XXI stolittya. Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo nacional`nogo universy`tetu : zbirny`k naukovy`x pracz`. Chernivci. S. 153-156

Kiptenko V.K. (2010) Menedzhment tury`zmu: pidruchny`k . K.: Znannya.

Komlichenko O.O. (2014) Faktory` rozvy`tku tury`sty`chnoyi galuzi. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu Seriya Ekonomichni nauky` Vy`pusk 8. Chasty`na 3. S.75-79

Kostashсhuk V.I. (2013) Geografichni aspekty` rozvy`tku zakordonny`x tury`sty`chny`x potokiv Chernivecz`koyi oblasti . Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu : zbirny`k naukovy`x pracz`. Chernivci : Chernivecz`ky`j nacz. un-t., – Vy`p.¬ 672-673: Geografiya. S. 117-121

Kostashсhuk V.I. (2016) Dy`namika osnovny`x pokazny`kiv rozvy`tku inozemnogo tury`zmu v Chernivecz`kij oblasti na pochatku XXI stolittya. Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo nacional`nogo universy`tetu : zbirny`k naukovy`x pracz`. Seriya: Geografiya. Vy`p. 775-776. S.200 -205.

Korol` O.D. (2018) Klasy`fikaciya krayin poxodzhennya tury`stiv za valovy`my` ta py`tomy`my` pokazny`kamy` zarubizhnogo (vy`yiznogo) tury`zmu . Visny`k Odes`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Geografichni ta geologichni nauky`. Tom 23. Vy`pusk 2(33) . S.82-97

Korol` O.D (2017) Py`tomi spozhy`vchi vy`traty` domogospodarstv ta yix vply`v na formuvannya mizhnarodny`x tury`sty`chny`x potokiv cherez vy`datky` na mizhnarodny`j tury`zm. Naukovy`j visny`k Sxidno-Yevropejs`kogo nacional`nogo universy`tetu. Geografichni nauky`, #8. Lucz`k. S.42-48

Lyubiceva O.O. (2002) Ry`nok tury`sty`chny`x poslug (geoprostorovi aspekty`). K.: Al`terpres.

Mal`s`ka M. P., Xudo V. V. (2007) Tury`sty`chny`j biznes: teoriya ta prakty`ka. Navch. pos. K.: Centr uchbovoyi literatury`.

Rdenko V., Lyebyedyeva A. (2018) Analiz pry`rodnoyi ta kul`turnoyi spadshhy`ny` Chernivecz`koyi oblasti dlya rozvy`tku kul`turno-piznaval`nogo tury`zmu . Naukovy`j visny`k Chernivecz`kogo universy`tetu: zbirny`k naukovy`x pracz`. Chernivci: Chern.nacz.un-t, Seriya: Geografiya (vy`pusk 803). S.14-19.

Staty`sty`chny`j shhorichny`k Chernivecz`koyi oblasti za 2018 rik. (2019) Golovne upravlinnya staty`sty`ky` u Chernivecz`kij oblasti; za red. T.G. Sarchy`ns`koyi. –Chernivci.

Strategiya tury`zmu Chernivecz`koyi oblasti. [Elektronny`j resurs]. - Rezhy`m dostupu: https://bukoda.gov.ua/page/group/158#page-3157

Tury`zm ta vidpochy`nok u Chernivecz`kij oblasti. Staty`sty`chny`j zbirny`k. (2019) Golovne upravlinnya staty`sty`ky` u Chernivecz`kij oblasti; za red. T.G. Sarchy`ns`koyi. Chernivci.

Опубліковано
2020-08-27