Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного ринку України

  • Валентина Підгірна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Наталія Філіпчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: туризм, туристичний ринок, туристичні потоки, туристичний потенціал, проблеми, перспективи.

Анотація

Проаналізовано базові тенденції розвитку ринку туристичних послуг за регіонами світу та встановлено тенденцію зростання ролі туризму як на локальних, так і на міжнародному рівнях. Доведено, що туристична сфера посідає вагоме місце в економіці країни, адже загальний внесок від туристичної діяльності  у ВВП країни становить 5,6%, а частка доходів від туризму у загальному експорті країни дорівнює  2%.

Визначено ряд перешкод, які лежать на шляху повноцінного використання конкурентного потенціалу України, до яких відносять нестабільну економічну та політичну ситуації в країні, відсутність якісної транспортної інфраструктури, ефективної логістики та інші.

Також, з’ясовано, що в Україні в достатній мірі не використовуються сприятливі передумови для належного розвитку в’їзного туризму, до яких відносяться її вигідне географічне розташування, природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси, трудовий потенціал. Вмотивовано перспективні напрями розвитку туристичної галузі України.

Посилання

State Statistics Service of Ukraine. (2019). Tourism in Ukraine 2000-2019. URL: http:// http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm

Eurostat, (2019). Tourism industries. Retrieved from:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php?title=Category:Tourism_industries

Faryniuk, N., Naumova, M. (2017). Statystychnyi analiz rynku turystychnykh posluh Ukrainy. URL: http://jvestniksss.donnu.edu.ua/article/ download/4860/4890

Liubitseva, O.O. (2002). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty). Kyiv: Alterpres.

Liashkevych, P., (2014). Turyzm v Ukraini. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku. Osvita Ukrainy. 178.

Malska, M.P., Khudo, V.V., Tsybukh, V.I. (2003). Osnovy turystychnoho biznesu: Navchalnyi posibnyk. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka.

Turyzm v Ukraini: statystyka naibilshoho turystychnoho portalu, (2019). Reitynh oblastei Ukrainy sered vidviduvachiv 2019. URL: https://ua.igotoworld.com/projects/stat2019/

Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy(2019). Turystychna aktyvnist Ukrainy. URL:http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3e42d3b8-108a-4c21-a413-8d80aa724e5c&title=ViddilRozvitkuTurizmu.

Pro turyzm. Zakon Ukrainy vid 15.09.1995 № 324/95-VR, redaktsiia vid 04.11.2018, pidstava – 2581-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.

Pohuda, N. V., Rozmetova, O. H. (2018). Suchasnyi stan turystychnoho ryku Ukrainy: otsinka ta perspektyvy rozvytku. Efektyvna ekonomika. URL: file:///C:/Users/Acer/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83/59.pdf.

Roiak, O. (2016). Vplyv sotsialnoi polityky na rozvytok turyzmu v umovakh formuvannia innovatsiinoi ekonomiky v Ukraini. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. 53–57.

Sokol, T. H. (2006). Osnovy turyzmoznavstva: navchalnyi posibnyk. Kyiv. Slavic House.

Опубліковано
2020-08-27