Будова нижніх терас долини р. Дністер (на прикладі ділянки Василів-Дорошівці)

  • Яна Поп’юк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Богдан Рідуш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: низькі тераси, долина Дністра, будова терас, відклади, фауністичні рештки.

Анотація

На ділянці Василів-Дорошівці в долині Дністра представлений повний комплекс низьких терас – четверта (kd-ts), третя (pl-ud; фрагментарно), друга (vt-bg) та перша (df-pc). На основі ряду даних встановлено особливості їхньої будови, склад відкладів та їх орієнтовний геологічний вік. Описані нові розрізи другої та четвертої терас на основі обстежень відслонень та за даними свердловин. Відкриті нові місцезнаходження фауни хребетних та молюсків у відкладах 2-4 терас в с. Василів.

Посилання

Adamenko, O. M., Golbert, A. V., Osiyuk, Z. N., Matviishyna, Z., Medianik, S. I., Motok, V. E., Sirenko, N. E., & Cherniuk, A. V. (1996). Chetvertichnaya paleogeografia ekosistemy Nizhniego i Sredniego Dniestra. Feniks.

Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Voloshyn, P., & Lanczont, M. (2011). Pro pokryvni lesovo-gruntovi tovshchi na terasakh Peredkarpatia i Prydnisterskogo Podillia ta aliuvialne pokhodzhennia lesiv. Fizychna Geografia Ta Geomorfologia, 64(3), 144–153.

Demay, L., Patou-Mathis, M., & Koulakovska, L. (2015). Zooarchaeology of the layers from Dorochivtsy III (Ukraine). Quaternary International, 359, 384–405. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.11.069

Foronova, I. V. (2001). Chetvertichnyie mlekopitaiushchiye yugo-vostoka Zapadnoi Sibiri (Kuznetskaya kotlovina). Filogenia, biostratigrafia, paleotkologia. Izdatelstvo SO RAN.

Gorda, L., & Ridush, B. (2013). Evoliutsiia Podilsko-Bukovynskoi chastyny dolyny Dnistra v pizniomu kainozoi. Naukovyi Visnyk Chernivetskoho Universytetu. Geografiia., 672–673, 5–10.

Gudymovicz, S. S. (2005). Rechnye terrasy (nekotorye zamechaniya k morfologii, genezisu i klassifikatsii. Izvestia Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta, 308(5), 57–61.

Haesaerts, P., Gerasimenko, N., Damblon, F., Yurchenko, T., Kulakovska, L., Usik, V., & Ridush, B. (2019). The Upper Palaeolithic site Doroshivtsi III: A new chronostratigraphic and environmental record of the Late Pleniglacial in the regional context of the Middle Dniester-Prut loess domain (Western Ukraine). Quaternary International, 504(December 2019), 96–107. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.12.018

Haesaerts, Paul, Borziak, I., Chekha, V. P., Chirica, V., Damblon, F., Drozdov, N. I., Orlova, L. A., Pirson, S., & van der Plicht, J. (2009). Climatic Signature and Radiocarbon Chronology of Middle and Late Pleniglacial Loess from Euarasia: Comparison with the Marine and Greenland Records. Radiovarbon, 51(1), 301–318.

Haesaerts, Paul, Borziak, I., Chirica, V., Damblon, F., Koulakovska, L., & Van Der Plicht, J. (2003). The east Carpathian loess record : a reference for the middle and late pleniglacial stratigraphy in central Europe [La séquence loessique du domaine est-carpatique : une référence pour le Pléniglaciaire moyen et supérieur d’Europe centrale.]. Quaternaire, 14(3), 163–188. https://doi.org/10.3406/quate.2003.1740

Hnatiuk, R. (2014). Stan vyvchennia pleistotsenovykh teras Seredniogo Prydnisteria. Istoria Ukrains’koi Geografii, 29–30, 97–107.

Kizevalter, D. S., Raskatov, G. I., & Ryzhova, A. A. (1981). Geomorfologia i czetvertichnaya geologia. Nedra.

Kostenko, N. P. (1999). Geomorfologia. Izdatelstvo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta.

Kulakovska, L., Usik, V., Haesaerts, P., Ridush, B., Gerasimenko, N., & Proskurniak, Y. (2011). Doslidzhennia verkhniopaleolitychnoi stoyanky Doroshivtsi III. Kamiana Doba Ukrainy, 14, 74–87.

Kulakovska, L., Usik, V., Haesaerts, P., Ridush, B., Uthmeier, T., & Hauck, T. C. (2015). Upper Paleolithic of Middle Dniester: Doroshivtsi III site. Quaternary International, 359–360, 347–361. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.10.034

Kunytsia, M. (2007). Priroda Ukrainy v pleistotsenie (po dannym malakofaunisticheskogo analiza). Ruta.

Pokatilov, V. P., & Bukatchuk, P. D. (1989). Eopleistotsenovyie i pleistotsenovyie terrasy basseina Dniestra. In A. L. Yanshin, O. M. Adamenko, I. A. Borziak, A. V. Golbert, & A. I. David (Eds.), Chetvertichnyi period: Paleogeographia i litologia (pp. 81–91). Shtiintsa.

Popiuk, Y., & Ridush, B. (2015). Vykopna fauna u vidkladakh pizniopleistotsenovykh teras bilya Vasyleva (Bukovyns’ke Podnisteria). In A. Bogucki (Ed.), Lesy i paleolit Podillia: tezy dopovidey XIX ukraunsko-polskogo seminaru (Ternopil, Aug 23-27, 2015). (pp. 63–64).

Ridush, B. (2002). Novi paleolitychni mistseznakhodzhennia na Bukovyni. Bukovynskyi Istoryko-Etnografichnyi Visnyk, 4, 13–16.

Ridush, B., & Popiuk, Y. (2019). Novyi shar verkhniogo paleolitu na bagatosharoviy stoyantsi Doroshivtsi-3. Per Aspera as Astra: Do 100-Litniogo Yuvileyu Borysa Tymoshchuka (Chernivtsi, 8 Kvitnia 2019), 94–95.

Ridush, B. (2018). Novi dani pro faunu pizniopaleolitychnoi stoyanky Doroshivtsi-3. Arkheologia Bukovyny: Zdobutky Ta Perspektyvy. Tezy Dopovidei II Naukovogo Seminaru (Chernivtsi, 6 Grudnia 2018), 70–71.

Shchukin, I. S. (1960). Obshchaya geomorfologia. V 3 t. T. 1. (2nd ed.). Izdatelstvo MGU.

Veklych, M. F. (1982). Paleoetapnost i stratotipy pochvennykh formatsyi verkhneho kainozoia. Naukova Dumka.

Zhukov, M. M., Slavnin, V. I., & Dunayeva, N. N. (1971). Osnovy geologii. Nedra.

Опубліковано
2020-08-27