Просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області

  • Клавдія Кілінська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Наталя Андрусяк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Ключові слова: парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, рекреаційне природокористування, заповідний фонд, просторове розміщення.

Анотація

Досліджено просторове розміщення парків-пам’яток садово-паркового мистецтва у межах Чернівецької області. Розраховано коефіцієнти територіальної концентрації та проаналізовано типи садово-паркового планування у Чернівецькій області.

Посилання

Afera Flondora: 100 rokiv potomu. Storozhy`necz`ky`j PPSPM [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=30346

Shlapak A.V. Ocinka vply`vu geografo-estety`chny`x kry`teriyiv narekreacijne vy`kory`stannya tery`torij ta obyektiv pry`rodno-zapovidnogo fondu / A.V. Shlapak // http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2004/14_7/48.pdf.

Kosarevs`ky`j I.O. Parky` Ukrayiny`: pry`jomy` stvorennya parkovogo pejzazhu / I.O. Kosarevs`ky`j – K.: Derzh. vy`d-vo lit-ry`z bud-va i arxitektury` URSR, 1961. – 176 s.

Kosenko I.S. Dendrologichny`j park „Sofiyivka”: Monografiya / I.S. Kosenko. – Uman`: – 2003. – 230 s.

Kucheryavy`j V.P. Ozelenenny anaseleny`xmiscz` / V.P. Kucheryavy`j. – L`viv: Vy`d-vo „Svit”, 2005. – 454 s.

Rodichkin I.D. Starovy`nni mayetky` Ukrayiny` / I.D. Rodichkin, O.I. Rodichkina – K.: Vy`d-vo „My`stecztvo”, 2005. – 384 s

Rubczov L.Y`. Sadovo-parkovj landshaft / L.Y`. Rubczov – K.: Y`zd-vo AN USSR, 1956. – 212 s.

Vtracheni obyekty` ta tery`toriyi pry`rodno-zapovidnogo fondu. Chasty`na 3: Chernivecz`ka oblast`: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.epl.org.ua/events/2375-vtracheni obiekty ta terytorii pryrodno-zapovidnoho fondu chastyna 3 chernivetska oblast).

Kilins`ka K.J. Ekologo-prognozna ocinka pryrodno-gospodars`koyi riznomanitnosti Karpato-Podil`s`kogo regionu v Ukrayiny`. Monografiya. – Chernivci: Vy`d-vo Ruta, 2007. – 492 s.

Опубліковано
2020-08-27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають