Головні підходи у вивченні регіональних туристичних комплексів

  • Олеся Долинська Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У географії туризму сформувалися три головні напрями у вивченні регіональних туристичних комплексів ‒ середовищний, діяльнісний, суб'єктивний. Вони мають істотні відмінності в принципових онтологічних і гносеологічних питаннях самого розуміння суті туризму та його просторового прояву. Нами розкрито ці головні відмінності. На основі порівняння різних підходів нами подано авторське трактування даного терміна в контексті сучасної української економічної і соціальної географії.

Ключові слова: регіональний туристичний комплекс, наукові підходи в географії туризму.

Опубліковано
2019-12-25